Tjedan osvješćivanja odnosa ljudi i životinja


Obilježimo međunarodni

Tjedan osvješćivanja odnosa ljudi i životinja, 13.-19.11.

Veličina i moralni napredak naroda moći će se mjeriti po tome kako postupaju sa životinjama... riječi su Mahatme Gandhija, indijskoga političara i promicatelja nenasilnoga otpora.

Za trajanja ovoga Tjedna, od utorka 13. do ponedjeljka 19. studenoga u dva hrvatska grada – Zagrebu i Osijeku, aktivistkinje i aktivisti za prava životinja održati će Virtual Reality akciju i instalaciju s kavezom.

Zagreb, 15.11., Trg Bana Jelačića, 11-12 sati Osijek, 16.11., Trg Slobode, 10-14 sati

U sklopu AB OVO cage-free kampanje, odlučili_e smo pažnju u ovome Tjednu pokloniti onima koji čitav život provedu zatočeni u kavezima – u Zagrebu će aktivisti i aktivistkinje instalacijom s kavezom ukazati na okrutnost zatočenja, a u Osijeku će se – uz naočale virtualne stvarnosti i puštanje 360 videa – svi zainteresirani moći na veoma realističan način uvjeriti u nehumanost ovih uobičajenih praksi.

Također, prikupljat će se potpisi za europsku građansku inicijativu End The Cage Age ili Okončajmo doba kaveza koja je započela u rujnu ove godine, a cilj joj je za godinu dana prikupiti milijun potpisa građana Europse unije kako bi se obvezalo najviše europsko zakonodavno izvršno tijelo - Europsku komisiju, staviti na dnevni red zabranu držanja životinja u industriji hrane u kavezima.

Ab Ovo naziv je kampanje kojom se Udruga Pobjede priključuje Open Wing Alliance savezu pokrenutom od The Humane League iz SAD-a s ciljem oslobađanja kokoši u industriji jaja iz kaveza.

Open Wing Alliance okuplja organizacije sa svih kontinenata s ciljem stvaranja ujedinjene fronte koja ima zajednički cilj. Dijeljenjem strategija, taktika i resursa, Open Wing Alliance ujedinjuje one kojima je stalo kako bi se smanjila količina patnje životinja i trenutno broji više od 50 udruga članica iz svih krajeva svijeta.

Zašto baš kokoši u industriji jaja?

Kada se uzme u obzir broj životinja i količina patnje kojima su te životinje podvrgnute – kokoši u industriji jaja nesretne su pobjednice među životinjama u industriji hrane. One su ptice koje za čitavog svog kratkog života ne uspiju raširiti krila niti ugledati svjetlo dana.

Sukladno vlastitom cilju osnivanja i djelovanju, edukacija javnosti o nepotrebnosti patnje ovih životinja, kao i dijalog s tvrtkama koji su, svjesno ili nesvjesno, dionici u ovoj okrutnoj praksi kako bismo od njih prikupili Javne izjave o prestanku korištenja jaja iz kaveznoga uzgoja ciljevi su Ab ovo kampanje.

Više o Ab ovo kampanji i End The Cage Age inicijativi: www.pobjede.hr.

Hrvatska je zemlja u kojoj 36% farmi za proizvodnju jaja kokoši drži u tzv. "obogaćenim" kavezima, no kapaciteti su takvih farmi iznimno veliki zbog maloga prostora na kojemu ove ptice žive; ovom kampanjom želimo napraviti prvi korak – omogućiti im da otvore svoja krila i usude se sanjati jedan bolji život.

Udruga Pobjede poziva sve zainteresirane na edukaciju i senzibilizaciju o ovoj tematici te na potpisivanje peticije za zabranu kaveza.

Ne postoji savršeni trenutak za suosjećanje – on je uvijek SADA!

Akcija u Zagrebu

Akcija u Osijeku

#Medijskeobjave