Pismo potpore Ab ovo kampanji

Sa svrhom ostvarenja jednoga od ciljeva Ab ovo kampanje - unaprjeđenja metodologije društveno odgovornog poslovanja u sklopu nagrade Indeks DOP-a koje već 12 godina dodjeljuje Hrvatska gospodarska komora, zatražile smo i dobile podršku struke!

Izvanredna profesorica nekoliko kolegija (Poduzetništvo, Poslovna etika, Upravljanje javim i neprofitnim organizacijama itd.) preddiplomskog i diplomskog studija na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, u svom otvorenom Pismu potpore navodi kako se svijet "u zadnjih dvadesetak godina drastično promijenio. Napredak tehnologije učinio je ljude povezanijim, a informacije dostupnijim što pomaže organizacijama poput Udruge Pobjede da se bore za prava onih koji nemaju glas i mogućnost boriti se za sebe." te navodi Ab ovo kampanju izvrsnim primjerom borbe za poboljšanje života životinja na farmama koje u cjelosti podržava.

Draga Julia, hvala Vam od srca!

Izv.prof.dr.sc. Julia Perić Novogradiška 12 31 000 Osijek

Udruga Pobjede

PISMO POTPORE

AB OVO CAGE FREE kampanji

Četiri su osnovne komponente društvene odgovornosti organizacija (bez obzira na sektor, djelatnost, veličinu) – ekonomska, pravna, etična i filantropska. I dok je u potpunosti legitimno da organizacije svojim djelovanjem prvenstveno generiraju profit, uz pretpostavku da to rade na regularan i zakonit način, vrlo često zanemaruju etičku dimenziju svog poslovanja. Za organizacije u prehrambenoj industriji, poglavito one koje se bave uzgojem životinja, etička dimenzija pretpostavlja, između ostalog, i dobar odnos prema životinjama kroz način držanja životinja i njihovog uzgoja. O važnosti ovih komponenti etičke dimenzije već dugi niz godina govori i Europska unija. U Konvenciji za zaštitu životinja na farmama Europska unija ukazuje na važnost “PET SLOBODA” koje se odnose na fizičko, mentalno i psihičko stanje životinja na farmama (1):

  1. pravo na hranu i vodu - slobodan pristup svježoj vodi i hrani što će omogućiti zdrav razvoj i život

  2. pravo na udoban smještaj - život u prikladnoj okolini, osigurani zaklon i mjesto za odmor

  3. pravo na život bez boli, ozljeda i bolesti - prevencija ili rano dijagnosticiranje i liječenje bolesti

  4. pravo na izražavanje prirodnog ponašanja - život u prikladnom prostoru i uvjetima, kao i društvu životinja iste vrste

  5. pravo na život bez straha i opasnosti - život u uvjetima koji će spriječiti psihičke patnje i stres

2009. godine Europska Unija je donijela i Ugovor iz Lisabona u kojem priznaje da su životinje osjećajna bića te da se sve organizacije moraju pridržavati pravila i zahtjeva usmjerenih prema dobrobiti životinja (2).

U Hrvatskoj postoji Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati farme i uvjetima za zaštitu životinja na farmama (3). Članak 24. tog Pravilnika naglašava kako se životinjama mora osigurati: (1) sloboda kretanja primjerena njihovoj vrsti, pasmini, starosti, stupnju razvoja, prilagođenosti i udomaćenosti, te u skladu s postojećom praksom i znanstvenim saznanjima koja će spriječiti nepotrebne patnje ili ozljede; te (2) dovoljno prostora u skladu s njezinim fiziološkim i etološkim potrebama (ako je životinja stalno ili redovno privezana).

No, unatoč ovim, ali i značajnom broju drugih pravila i zahtjeva, još uvijek postoje brojni primjeri zlostavljanja životinja na farmama i loših uvjeta držanja životinja. Svijet se u zadnjih dvadesetak godina drastično promijenio. Napredak tehnologije učinio je ljude povezanijim, a informacije dostupnijim što pomaže organizacijama poput Udruge Pobjede da se bore za prava onih koji nemaju glas i mogućnost boriti se za sebe.

AB OVO CAGE FREE kampanja izvrstan je primjer borbe za poboljšanje života za farmske životinje koje u cijelosti podržavam. Organizacije koje se pridruže ovoj kampanji pokazuju da razumiju važnost etičke dimenzije svog poslovanja ne samo za unapređenje kvalitete života u svojoj zajednici nego i za vlastito poslovanje. Sretne i zdrave životinje značajno su produktivnije i proizvode zdravije proizvode. Humani uzgoj životinja dio je društvene odgovornosti farmi kojeg treba poticati i nagrađivati. Zbog toga smatram kako je važno „zaštitu životinja“ uključiti i u Index DOP-a Hrvatske gospodarske komore. Na taj način HGK će javno podržati navedene politike Europske unije i svojim primjerom potaknuti sve organizacije da u svom trobilančnom pristupu poslovanju (people – profit – planet) vode računa i o zaštiti životinja.

(1) MInistarstvo poljoprivrede, Program ruralnog razvoja: Kako ostvariti potporu za mjeru 14 – dobrobit životinja, 2018.

(2) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=LEGISSUM%3Af83008

(3) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_11_136_2550.html

U Osijeku, 27.12.2019.

Julia Perić