Cage-free inicijativa na osječkom Trgu Slobode

2.10.2020, na Svjetski dan životinja na farmama, Compassion in World Farming - pokretači europske građanske inicijative End The Cage Age, službeno su uručili Europskoj komisiji 1,4 milijuna potpisa građana EU koji žele ukidanje kaveza u farmskoj industriji.

Podsjećamo, ova inicijativa započela je u rujnu 2018. i u periodu od godine dana prikupljeno je preko 1,6 milijuna izjava potpore, a nakon validacije konačni broj potpora iznosi 1 397 113 što ovu inicijativu čini:


- 6 po redu uspjelom (u posljednjih 8 godina, od 75 registriranih inicijativa) - 3 po redu po broju prikupljenih potpisa - prvom uspješnom za životinje.

Preko 300 000 000 životinja zatvoreno je u kaveze na farmama Europske unije u ovome trenutku. Velika većina od 445 000 000 ljudi koji žive u Europskoj uniji o toj činjenici nema apsolutno nikakva saznanja. Ipak, njih 1 397 113 pokazalo je da im je stalo dajući potporu prijedlogu zakonske zabrane držanju životinja u kavezima.

U Hrvatskoj, inicijativom Udruge Pobjede i njene Ab ovo cage-free kampanje, prikupljeno je 12 498 potpisa što je Hrvatsku svrstalo uz bok 18 EU zemalja koje su brojem prikupljenih potpisa prešle prag.

Na dan predaje potpisa i na Međunarodni dan životinja s farmi, Ab ovo kampanja postavljanjem je informativnih panoa i pulta s promotivnim materijalima pozvala hrvatske tvrtke na priključenje svjetskom cage-free trendu u industriji jaja. Cage- free poslovanje društveno je odgovorno poslovanje, a cilj Ab ovo kampanje je potaknuti hotele, restorane i trgovine na postupno izbacivanje kaveznih jaja iz svog lanca nabave putem javne cage-free izjave. Ovime želimo da se i hrvatske tvrtke priključe svjetskom cage-free trendu kao dijelu društveno odgovornog poslovanja i stanu uz bok svjetskih brendova koji su se već odlučili na takav način poslovanja.